RT Lexicon - шаблон joomla Книги
  • icon Magazijn
  • icon Machinepark
  • icon Opleiding
  • icon Project
image Eigen Magazijn om efficiënt te kunnen bouwen Lees Meer
image Machinepark Wij beschikken over eigen materieel Lees Meer
image Opleiding Interne training en opleiding Lees Meer
image Project Van plan tot projectontwikkeling Lees Meer
image

Werkwijze

Eén aanspreekpunt – directievoering 

Het bouwbedrijf wil klantgericht werken en ziet zich in die rol als professional binnen haar werkgebied. Wanneer het bouwbedrijf werk aanneemt treedt zij op als directievoerder.

HET BOUWWERK NV is het enige aanspreekpunt voor de opdrachtgever tijdens het volledige bouwproces. De opdrachtgever hoeft dus geen tijd en energie te spenderen aan afspraken en afstemming met onderaannemers en leveranciers.

 

 

 
 

HET BOUWWERK NV heeft tijdens het bouwproces regelmatig afstemming met de opdrachtgever tijdens een bouwvergadering en verder zo vaak als wenselijk is. Aan de andere kant heeft HET BOUWWERK NV contacten met onderaannemers en leveranciers zoals installateurs, schilders, keukenbedrijven, fabrikanten, houthandels, etc. Door deze werkwijze nemen wij logistiek en bouwkundig verantwoordelijkheid waardoor de opdrachtgever zich geen zorgen hoeft te maken over het bouwproces.

 

 

Aftersales en Garanties

Het bouwbedrijf bouwt volgens hoge kwaliteitseisen. Er wordt maximaal gestreefd naar klanttevredenheid door het bieden van hoogwaardige kwaliteit. Dagelijks worden kwaliteitscontroles uitgevoerd door de ploegbazen en de uitvoerders. Wekelijks wordt gerapporteerd aan de directie, die indien nodig, zelf ook controles uitvoert.

 

Ondanks deze werkwijze kunnen er naderhand zaken optreden waarvoor, na het bouwproces, toch nog aandacht nodig is. HET BOUWWERK NV staat ook na de uitvoering van de bouwwerkzaamheden garant voor de afgesproken kwaliteit. Wij zorgen er voor dat naderhand opgetreden onvolkomenheden zo spoedig en vakkundig mogelijk worden opgelost.

 

 

Veiligheid en gezondheid

De veiligheid en gezondheid staan hoog in het vaandel. De werknemers zijn verplicht zich te houden aan het gebruik van alle benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Het is onderdeel van de bedrijfscultuur.

Wanneer een werknemer in dienst treedt bij het bouwbedrijf, krijgt hij een basisset van PBM’s en een instructie over de bedrijfscultuur en het gebruik van PBM’s. Hij tekent voor het gebruik van alle PBM’s die nodig zijn voor de uitvoering van zijn werkzaamheden en die hem ter beschikking zijn gesteld.

 

Alle werknemers die op de bouwplaats aanwezig zijn, dragen verplicht een veiligheidshelm en veiligheidsschoeisel. Bij werken op hoogte zijn werknemers gezekerd met een harnas en een life line. Verder worden PBM’s verstrekt als huid-, gehoor- en adembescherming wanneer de werkzaamheden van dien aard zijn. Ook wordt gelet op het gebruik van tilliften voor materiaal om daarmee lichamelijke overbelasting te voorkomen.

 

Zowel de ploegbazen als de uitvoerders zien er nauwlettend op toe dat de werknemers gebruik maken van alle PBM’s die nodig zijn bij hun werkzaamheden. Het niet gebruiken van PBM’s wordt niet getolereerd.

 

Voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd, wordt een Risico Inventarisatie opgesteld als onderdeel van een V&G plan (Veiligheid- en Gezondheidsplan). Door dit vooraf met de werknemers door te nemen, zijn zij beter in staat om ongevallen te voorkomen. Binnen het bouwbedrijf komen hierdoor momenteel praktisch geen ongevallen voor.

 

 

Ethisch verantwoord  

Bouwbedrijf HET BOUWWERK NV wordt aangestuurd vanuit de waarden van de Bijbel. Kernwoorden hierbij zijn eerlijkheid en integriteit. Alle werknemers binnen het bedrijf zijn hierop aanspreekbaar. De klant mag verwachten dat er naast de bouwkundige kwaliteit ook intern wordt gelet op betrouwbaar en eerlijk samenwerken.